SZAKOSZTÁLYOK

SZAKOSZTÁLYOK

Az egyesület keretei között a célok tartalmasabb és magasabb színvonalú megvalósítása érdekében szakosztályok működnek. Az egyes szakosztályok élén a szakosztályvezetők állnak, akiket a közgyűlés választ meg. A szakosztályvezetők a 6 tagú elnökség tagjai.

A szakosztályvezetők feladata:

a) nyilvántartja az adott szakosztály tevékenységében részt vevő egyesületi tagokat,

b) tevékenységüket az alapszabályban, a közgyűlési határozatokban foglaltaknak megfelelően szervezi és koordinálja,

c) az Egyesület és az adott szakosztály céljainak megfelelően programot készít és tevékenységéről, annak eredményeiről folyamatosan beszámol az elnökség felé,

d) a szakosztály munkájáról éves beszámolót készít a közgyűlés részére,

e) általános feladatai közé tartozik programtervek készítése, azok megfelelő megszervezése, az egyesületi tagok kiértesítése és a program lebonyolítása.

BLACKFOOT OUTDOOR HEGYMÁSZÓ- ÉS BARLANGÁSZKLUB​

Az elmúlt években egyesületünk keretein belül barlangász- és hegymászó szakosztály is külön működött, azonban a két szakosztály programjai iránt gyakran ugyanazon személyek érdeklődtek és a programok időpontja sokszor ütközött egymással, ezért időszerűvé vált e két szakosztály tevékenységének és programjainak egységes kezelése. A fentiek miatt a két szakosztály egyesült, és Blackfoot Outdoor Hegymászó- és Barlangász Klub néven működik tovább. Reményeink szerint ezáltal a programokat a jövőben összehangoltabban, színvonalasabban és jóval színesebben tudjuk majd megvalósítani. A szakosztály célja a barlangok – mint felszín alatti földtani természeti értékek – feltárása, bemutatása és védelme és ennek megfelelő programok, barlangtúrák és feltárások szervezése, továbbá a hegy- és sziklamászó programok szervezése és lebonyolítása, a tagok szakmai továbbképzése, a hegy- és sziklamászás széleskörű népszerűsítése és megismertetése. A kapcsolódó sportágak vonatkozásában szervezett programok során a természeti értékek feltárása, védelme és megismertetése.

Szakosztályvezető: Klein Dávid
E-mail cím: kleindavideger@gmail.com
Telefon: +36305070747

TERMÉSZETJÁRÓ ÉS KERÉKPÁROS SZAKOSZTÁLY

A szakosztály alapvető feladata természetjáró gyalogos és kerékpáros túrák szervezése Magyarországon és a szomszédos országokban, de elsősorban a Bükkben és a Bükkalján, hogy a résztvevők megismerhessék hazánk és a Kárpát-medence természeti és kultúrtörténeti értékeit. A szakosztály célja továbbá a természetjárás széleskörű népszerűsítése, teljesítménytúrák és jelvényszerző túramozgalmak megszervezése és lebonyolítása a Bükkben és a Bükkalján, illetve a jelzett, országosan nyilvántartott turista-úthálózat karbantartása különböző anyagi források segítségével. A szakosztály további célja a kerékpározás, mint természetjárási mód, valamint a városi kerékpározás széleskörű népszerűsítése helyi kezdeményezésekkel és országos kampányokhoz való csatlakozással, továbbá a kerékpárosok érdekképviseletével.

Szakosztályvezető: Domboróczky Dalma
E-mail cím: domboroczkyd@kaptarko.hu

VÍZJÁRÓ SZAKOSZTÁLY

A szakosztály célja kajak- és kenutúrák szervezése és lebonyolítása itthon és külföldön, hogy a résztvevők megismerhessék és testközelből tanulmányozhassák a vízi élővilágot. A szakosztály célja továbbá a vízi sportok széleskörű népszerűsítése.

Szakosztályvezető: Lengyel János
E-mail cím: lengyelj@kaptarko.hu

ÉLŐVILÁGVÉDELMI SZAKOSZTÁLY

A szakosztály célja a környezet- és természetvédelem, ezen belül is elsősorban az élővilág védelme. Konkrét céljai közé tartozik a környezet- és természetvédelem megvalósítása faj- és élőhelyvédelmi projektek tervezésén és kivitelezésén keresztül, valamint tudományos kutatások szervezése és lebonyolítása. Oktatási célzatú feladataink közt szerepel a hazai és Európai Uniós természetvédelmi programok népszerűsítése, megértetése a középiskolás- és az annál idősebb korosztállyal. Környezeti nevelés keretében erdei iskola programok, oktatások, táborok, túrák és társadalmi programok szervezése.

Szakosztályvezető: Kozma Attila
E-mail cím: kozmaa@kaptarko.hu